Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

Επετηρίδα Δωδώνη

 

Επετηρίδα ενιαίας Φιλοσοφικής Σχολής

Δείτε τα αρχεία της επετηρίδας για τις χρονιές που είναι διαθέσιμα

 1. 1972
 2. 1973
 3. 1974
 4. 1975
 5. 1976
 6. 1977
 7. 1978
 8. 1979
 9. 1980
 10. 1981
 11. 1982
 12. 1983
 13. 1984

 

Επετηρίδα Τμήματος Φιλολογίας

Δείτε τα αρχεία της επετηρίδας για τις χρονιές που είναι διαθέσιμα

 1. 1985
 2. 1986
 3. 1987
 4. 1988
 5. 1989
 6. 1990
 7. 1991
 8. 1992
 9. 1993
 10. 1994
 11. 1995
 12. 1996
 13. 1997
 14. 1998
 15. 1999
 16. 2000
 17. 2001
 18. 2002
 19. 2003
 20. 2004
 21. 2005
 22. 2006
 23. 2007 - 2008
 24. 2012

 

Επετηρίδα Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Δείτε τα αρχεία της επετηρίδας για τις χρονιές που είναι διαθέσιμα

 

 1. 1985
 2. 1986
 3. 1987
 4. 1988
 5. 1989
 6. 1990
 7. 1991
 8. 1992
 9. 1993
 10. 1994
 11. 1995
 12. 1996
 13. 1997
 14. 1998
 15. 1999
 16. 2000
 17. 2001
 18. 2002
 19. 2003
 20. 2004
 21. 2005
 22. 2006
 23. 2007 - 2008
 24. 2008 - 2013

 

Επετηρίδα Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Δείτε τα αρχεία της επετηρίδας για τις χρονιές που είναι διαθέσιμα

 

 1. 1985
 2. 1986
 3. 1987
 4. 1988
 5. 1989
 6. 1990
 7. 1991
 8. 1992
 9. 1993
 10. 1994
 11. 1995
 12. 1996
 13. 1997
 14. 1998
 15. 1999
 16. 2000
 17. 2001
 18. 2002
 19. 2003
 20. 2004
 21. 2005 - 2007
 22. 2008 - 2010
 23. 2011 - 2013
 24. 2014 - 2015