Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

Στέγαση της Φιλοσοφικής Σχολής: από το 1964 έως σήμερα

Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 1964 δημιούργησε την ανάγκη για την εξεύρεση εγκαταστάσεων με σκοπό τη στέγαση των Σχολών και των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. Αρχικά, η Φιλοσοφική, η πρώτη σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από την έναρξη της λειτουργίας της το 1964 στεγάστηκε σε χώρους της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Ένα χρόνο αργότερα, το 1965, μεταφέρθηκε στο κτήριο της οδού Δομπόλη 30. Για τις διοικητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου χρησιμοποιήθηκαν τα κτήρια Γεωργίου Σταύρου, Καμπέρειο και οι πολυκατοικίες των οδών Σαλαμάγκα 1, Δωδώνης 21 και Ναπολέοντος Ζέρβα 2 και 37 – 39.

Η συγκέντρωση, ωστόσο, των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου σε έναν ενιαίο και λειτουργικό χώρο απαιτούσε τη δημιουργία μίας σύγχρονης Πανεπιστημιούπολης.

Για το σκοπό αυτό, το 1970 παραχωρήθηκε στο Πανεπιστήμιο μία έκταση 3.200 στρεμμάτων στην περιοχή της Δουρούτης από τη Μητρόπολη Ιωαννίνων και το Υπουργείο Γεωργίας. Το 1973 τέθηκαν τα θεμέλια του πρώτου κτηρίου (Μεταβατικό) με μεικτή έκταση 16.000 τ.μ. Το κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής θεμελιώθηκε το 1980, με μεικτή έκταση 17.000 τ.μ. και τελική δαπάνη κατασκευής 530.000.000 δραχμές. Ολοκληρώθηκε το 1984 και εκεί στεγάζονται, έκτοτε, τα Τμήματα Φιλολογίας και Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Το αμφιθέατρο της Φιλοσοφικής Σχολής "Σωτήριος Δάκαρης", 320 θέσεων, θεμελιώθηκε το 1984 και ολοκληρώθηκε η κατασκευή του το 1988. Η μεικτή του έκταση ανήλθε στα 4.250 τ.μ. και η τελική δαπάνη κατασκευής του προσδιορίστηκε στα 140.000.000 δραχμές. Τέλος, το 1991 θεμελιώθηκε το δεύτερο κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής, στο οποίο στεγάζεται το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Παραδόθηκε προς χρήση στο Πανεπιστήμιο το 1996 με μεικτή έκταση 16.000 τ.μ. και τελική δαπάνη κατασκευής 1.800.000.000 δραχμές.