Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

Εργαστήρια Τμήματος Φ.Π.Ψ.

Τομέας Φιλοσοφίας

 • Εργαστήριο Τεκμηρίωσης και Μελέτης της Ιστορίας των Κοινωνικών και Πολιτικών Ιδεών (Π.Δ. 227, ΦΕΚ: 175/Α/1.8.2001)
 • Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας (K.E.NE.Φ.) (Π.Δ. 349, ΦΕΚ: 290/Α/3.12.2002)
 • Εργαστήριο Πλωτινικών Ερευνών (Π.Δ. 107, ΦΕΚ: 98/Α/29.4.2003)
 • Εργαστήριο Πλατωνικών και Αριστοτελικών Μελετών (Π.Δ. 349, ΦΕΚ: 290/Α/3.12.2002)

 

Τομέας Παιδαγωγικής

 • Εργαστήριο Μελέτης και Έρευνας της Διδασκαλίας και Αξιολόγησης της Γλώσσας στην Εκπαίδευση (Π.Δ. 332, ΦΕΚ: 279/A/19-11-2002)
 • Εργαστήριο Ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (Π.Δ. 332, ΦΕΚ: 279/A/19-11-2002)
 • Εργαστήριο Έρευνας Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Π.Δ. 332, ΦΕΚ: 279/A/19-11-2002)
 • Εργαστήριο Εμπειρικής Εκπαιδευτικής Έρευνας (Π.Δ. 332, ΦΕΚ: 279/A/19-11-2002)
 • Εργαστήριο Έρευνας του Κοινωνικού Αποκλεισμού και της Αξιολόγησης στην Εκπαίδευση (Π.Δ. 332, ΦΕΚ: 279/A/19-11-2002)

 

Τομέας Ψυχολογίας

 • Εργαστήριο Έρευνας Δυσλεξίας (Π.Δ. 328, ΦΕΚ: 279/A/19-11-2002)
 • Εργαστήριο Διαπολιτισμικών Ψυχολογικών Μελετών και Εφαρμογών (Π.Δ. 328, ΦΕΚ: 279/A/19-11-2002)
 • Εργαστήριο Μελέτης της Οικογένειας (Π.Δ. 114, ΦΕΚ: 99/A/29-4-2003)