Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

Εργαστήρια Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Τομέας Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας

  • Εργαστήριο Βυζαντινής Ιστορίας (ΦΕΚ: 99/Α/6-5-2003)

 

Τομέας Νεότερης Ιστορίας και Τομέας Λαογραφίας

  • Εργαστήριο Προφορικής Ιστορίας και Ιστοριών Ζωής (ΦΕΚ: 173/Α/27-7-2000)

 

Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας και Τέχνης

  • Εργαστήριο Αρχαιολογίας (ΦΕΚ: 269/Α/15-12-2000)

 

Τομέας Λαογραφίας

  • Εργαστήριο Λαογραφίας (ΦΕΚ: 269/Α/11-11-2002)
  • Εργαστήριο Προβιομηχανικής Τεχνολογίας (ΦΕΚ: 279/Α/19-11-2002)

 

  • Εργαστήριο Τυφλών