Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

Ομότιμοι καθηγητές

Η Φιλοσοφική Σχολή έχει απονείμει τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή σε 43 αφυπηρετήσαντες Καθηγητές της, οι οποίοι είναι οι παρακάτω:

 1. † Δάκαρης Σωτήριος, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 541/22-11-1983).
 2. Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος, Τμήμα Φιλολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 618/25-6-1986).
 3. † Κακριδής Θεοφάνης, Τμήμα Φιλολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 618/25-6-1986).
 4. Πελεκίδης Χρύσης-Σωκράτης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 701/28-3-1991).
 5. Δεδούση Χριστίνα, Τμήμα Φιλολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 729/28-1-1993).
 6. Μπιτσάκης Ευτύχιος, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 744/31-3-1994).
 7. † Φράγκος Χρήστος, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 760/8-6-1995).
 8. † Γαρίδης Μιλτιάδης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 762/29-6-1995).
 9. Νυσταζοπούλου - Πελεκίδου Μαρία, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 789/17-11-1997).
 10. † Παπαθωμόπουλος Εμμανουήλ, Τμήμα Φιλολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 811/24-2-2000).
 11. † Σαββαντίδης Γεώργιος, Τμήμα Φιλολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 820/14-12-2000).
 12. Παπαποστόλου Ιωάννης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 820/14-12-2000).
 13. † Λουκάτος Δημήτριος, Φιλοσοφική Σχολή (Συνεδρία Συγκλήτου αριθ. 842/13-12-2001).
 14. Μερακλής Μιχαήλ, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 849/28-2-2002).
 15. † Αναστασίου Ιωάννης, Τμήμα Φιλολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 851/25-4-2002).
 16. Δάλλας Ιωάννης, Τμήμα Φιλολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 851/25-4-2002).
 17. † Κύρκος Βασίλειος, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 851/25-4-2002).
 18. Ψημμένος Νικόλαος, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 858/27-2-2003).
 19. † Παλιούρας Αθανάσιος, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 892/17-2-2005).
 20. Καψωμένος Ερατοσθένης, Τμήμα Φιλολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 915/22-11-2007).
 21. † Παπαδημητρίου Ευθύμιος, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 915.22-11-2007).
 22. Πλουμίδης Γεώργιος, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 921/20-3-2008).
 23. Ιλίνσκαγια Σόνια, Τμήμα Φιλολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 937/29-7-2009).
 24. Μαραγκού Ευαγγελία, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 937/29-7-2009).
 25. Παπαδόπουλος Αθανάσιος, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 937/29-7-2009).
 26. Καρπόζηλος Απόστολος, Τμήμα Φιλολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 955/17-6-2010).
 27. Συνοδινού Αικατερίνη, Τμήμα Φιλολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 969/27-1-2011).
 28. Τέζας Χρίστος, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 972/5-5-2011).
 29. Μαυρογιώργος Γεώργιος, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 972/5-5-2011).
 30. Αθανασίου Λεωνίδας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 985/31-5-2012).
 31. Ράιος Δημήριος, Τμήμα Φιλολογίας (Συνεδρία Κοσμητείας Φιλοσοφικής Σχολής αριθμ.140/13-1-2014).
 32. Αποστολοπούλου Γεωργία, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Συνεδρία Κοσμητείας Φιλοσοφικής Σχολής αριθμ.141/4-3-2014).
 33. Περισυνάκης Ιωάννης, Τμήμα Φιλολογίας, (Συνεδρία Κοσμητείας Φιλοσοφικής Σχολής αριθμ. 164/24-11-2015).
 34. Νούτσος Παναγιώτης, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Συνεδρία Κοσμητείας Φιλοσοφικής Σχολής αριθμ. 164/24-11-2015).
 35. Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Συνεδρία Κοσμητείας Φιλοσοφικής Σχολής αριθμ. 186/26-7-2017).
 36. Κορδώσης Μιχαήλ, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Συνεδρία Κοσμητείας Φιλοσοφικής Σχολής αριθμ. 186/26-7-2017).
 37. Μαυρομάτης Ιωάννης, Τμήμα Φιλολογίας, (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 1045/4/22-3-2018).
 38. Γκάρτζιου - Τάττη Αριάδνη, Τμήμα Φιλολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 1045/4/22-3-2018).
 39. Παπαγεωργίου Γεώργιος, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 1049/8/5-7-2018).
 40. Σιάνου - Κύργιου Ελένη, Τμήμα Φιλοσοφίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 1038/7-4-2020).
 41. Φωτιάδης - Ατέσογλου Μιχαήλ, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ.1101/18-2-2021).
 42. Μπάδα Κωνσταντούλα, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ.1101/18-2-2021).
 43. Λιάμπη Κατερίνη, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Συνεδρία Συγλήτου αριθμ.1144/28-02-2023).