Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

Τμήμα Φιλοσοφίας (πρώην Τμήμα Φ.Π.Ψ.)

Το Τμήμα Φιλοσοφίας (πρώην Τμήμα Φ.Π.Ψ.) αποτελείται από τους Τομείς Ιστορίας της Φιλοσοφίας και Πρακτικής Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλοσοφίας:

https://philosophy.uoi.gr/

και στην Παλιά Ιστοσελίδα Τμήματος Φ.Π.Ψ. 

http://ppp.uoi.gr/