Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας συγκροτείται από τους Τομείς Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων και Λαογραφίας, οι οποίοι απονέμουν τέσσερα αντίστοιχα πτυχία.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας: http://www.hist-arch.uoi.gr/