Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

Τμήμα Φιλολογίας

Το Τμήμα Φιλολογίας, ιδρυτικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, περιλαμβάνει τους Τομείς Κλασικής Φιλολογίας, Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας και Γλωσσολογίας και απονέμει πτυχίο των τριών ειδικεύσεων του.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας: http://philology.uoi.gr/