Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

Όμιλία της κυρίας Marcia Haddad Ikonomopoulos, Διευθύντριας του Μουσείου Kehila Kedosha Janina, Νέα Υόρκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Καθηγήτρια κ. Κατερίνη Λιάμπη

έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στην ομιλία

της κυρίας Marcia Haddad Ikonomopoulos,
Διευθύντριας του Μουσείου Kehila Kedosha Janina, Νέα Υόρκη

με θέμα:

«Emigration of Jews from Epirus»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη,
4 Οκτωβρίου 2016, ώρα 12:00,

στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.