Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η πρώτη Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1964 – 2014: Πενήντα χρόνια
διδακτικής δραστηριότητας, πνευματικής και ερευνητικής ικμάδας

 

Η Φιλοσοφική, η πρώτη Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ιδρύθηκε το 1964 στην καρδιά της βορειοδυτικής Ελλάδας, σε μια πόλη με βαθειά πνευματική παράδοση. Κλήθηκαν να διδάξουν τους ντόπιους και τους φοιτητές που άρχισαν να συρρέουν από όλη την Ελλάδα, καθηγητές μεγάλου επιστημονικού εκτοπίσματος. Καλλιέργησαν «τα κάλλιστα γράμματα» με εναργέστατους στόχους: τη μόρφωση των νέων ανθρώπων και τη δημιουργία πολυδιάστατων προσωπικοτήτων. Αυτών, που μαζί με πεφωτισμένους καθηγητές τους, στα δυσμενή χρόνια που ακολούθησαν, αγωνίσθηκαν για την παιδεία και την ελευθερία.

Οι Ανθρωπιστικές Σπουδές αποσκοπούν στην κατάρτιση καθηγητών που προσανατολίζονται για τη Μέση Εκπαίδευση και συνάμα στην προετοιμασία επιστημόνων που θα τάξουν εαυτούς στην έρευνα.

Στα Τμήματα Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας (πρώην Τμήμα Φ.Π.Ψ.), θεραπεύονται ποικίλα γνωστικά αντικείμενα που ενισχύονται από τα προγράμματα ανταλλαγών φοιτητών και προσωπικού Erasmus+, την πρακτική άσκηση, θερινά προγράμματα σπουδών, εκπαιδευτικά εργαστήρια, αρχεία, αξιόλογα Μουσεία, εκπαιδευτικές εκδρομές, ημερίδες, συνέδρια και διαλέξεις. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, διατομεακά, διατμηματικά και διαπανεπιστημιακά, έχουν να επιδείξουν υψηλό επίπεδο, καθώς τεκμαίρεται από την κατοπινή  επιστημονική παρουσία των πτυχιούχων και διδακτόρων τους.

Σας καλωσορίζομε στην ιστοσελίδα μας