Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

Αποτελέσματα εκλογικής διαδικασίας για τη θέση εκπροσώπου μελών Ε.Τ.Ε.Π. και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ (Ο.Δ.Ε.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π.
ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 5-6-2024 για τη θέση εκπροσώπου μελών Ε.Τ.Ε.Π. και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με ετήσια θητεία που άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2024 και λήγει την 31η Αυγούστου 2025, εκλέχθηκαν οι κ.κ.:
Ιωάννα Ματσούλη, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας, Τακτικό Μέλος και
Λάμπρος Μπέλλος, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αναπληρωματικό  Μέλος

Ιωάννινα, 14-6-2024

Για την Εφορευτική Επιτροπή
Ο Κοσμήτορας

Ιωάννης Ε. Τζαμτζής