Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

Αποτελέσματα εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ (τακτικού–αναπληρωματικού στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ (Ο.Δ.Ε.)                                                                                                                                     
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π.
ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Χθες, Τετάρτη 5η Ιουνίου 2024, από ώρα 10:00 έως 13:00, διεξήχθη, με ηλεκτρονική ψηφοφορία, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ (τακτικού–αναπληρωματικού στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με ετήσια θητεία που άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2024 και λήγει την 31η Αυγούστου 2025, μετά την υπ’ αριθμ. 18837/22-04-2024 Προκήρυξη Εκλογών εκ μέρους του Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής.
Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ενεργειών, εκπρόσωποι των μελών ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αναδεικνύονται οι κάτωθι:
1. Η κα Αντιγόνη Σαμίου, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Φιλολογίας, εκλέγεται τακτική εκπρόσωπος των μελών Ε.Δ.Ι.Π. στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
2. Ο κ. Κωνσταντίνος Καραβίδας, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Φιλολογίας, εκλέγεται αναπληρωματικός εκπρόσωπος των μελών Ε.Δ.Ι.Π. στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Τους ευχόμαστε καλή θητεία!
Η εφορευτική επιτροπή

Ιωάννινα, 6-6-2024