Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανακοινώνει με χαρά και μεγάλη ικανοποίηση ότι το Τμήμα Φιλοσοφίας, έλαβε άριστη βαθμολογία στη διαδικασία πιστοποίησης των Προπτυχιακών Σπουδών τις οποίες προσφέρει, κατόπιν εξαντλητικής κρίσης από τετραμελή επιτροπή Καθηγητών προερχομένων από άλλα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, κυρίως του εξωτερικού. Το Τμήμα Φιλοσοφίας κατακτά έτσι την ανώτερη βαθμίδα ποιότητας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στη χώρα.
Ο Κοσμήτωρ Ιωάννης Ε. Τζαμτζής συγχαίρει δημόσια: την Πρόεδρο, Καθηγήτρια κυρία Γκόλφω Μαγγίνη, τους Αναπληρωτές Καθηγητές, κυρίους Κωνσταντίνο Ράντη, και Χρήστο Ζάγκο, την Επίκουρη Καθηγήτρια κυρία Αικατερίνη Μίχου και τους Επίκουρους Καθηγητές, κυρίους Κωνσταντίνο Γκαραβέλα, Αντώνιο Καλατζή, Σταύρο Κουλουμέντα, Σπυρίδωνα-Ορέστη Παλέρμο –που συγκροτούν την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης–, καθώς και τα λοιπά μέλη του Τμήματος, Καθηγήτριες και Καθηγητές. Επίσης, συγχαρητήρια οφείλονται στο προσωπικό της Γραμματείας του Τμήματος για την συνεπή υποστήριξη του έργου της αξιολόγησης. Η επιτυχημένη συνεργασία των παραπάνω με τη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μέσα στο διαμορφωμένο από την Πρυτανεία ευμενές περιβάλλον, έφεραν το εξαιρετικό αυτό αποτέλεσμα.
Υπογραμμίζεται το γεγονός ότι ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων τα οποία επέτυχαν τα τρία Τμήματα (Φιλολογίας – Ιστορίας Αρχαιολογίας – Φιλοσοφίας) στις διαδικασίες πιστοποίησης αποδίδουν στη Φιλοσοφική Σχολή των Ιωαννίνων, κομβικότατη θέση στον ακαδημαϊκό χάρτη των Ανθρωπιστικών Επιστημών.