ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

                                                                                          ΨΗΦΙΣΜΑ

Το σύνολο του διδακτικού, ερευνητικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και οι συμφοιτήτριες και οι συμφοιτητές της αδόκητα και πρόωρα χαμένης φοιτήτριας της Σχολής μας, αισθανόμαστε συγκλονισμένοι. Απευθύνουμε όλοι μαζί ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της.

15-09-2023
Ο Κοσμήτορας

Ιωάννης Ε. Τζαμτζής
Καθηγητής