ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 28-6-2023 για τη θέση εκπροσώπου μελών ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με ετήσια θητεία για το διάστημα από 01 Σεπτεμβρίου 2023 έως 31 Αυγούστου 2024 εκλέχθηκαν οι κ.κ.:

Τακτικό Μέλος, Πρέντζα Αλεξάνδρα του Ιωάννη, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και
Αναπληρωματικό Μέλος, Σαμίου Αντιγόνη του Χαράλαμπου, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για την Εφορευτική Επιτροπή

Δέσποινα Παπαστάθη, μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Φιλολογίας
Νέγρη Αθηνά, μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Φιλοσοφίας
Άννα Μπουκουβάλα, μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Φιλολογίας