ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 28-6-2023 για τη θέση εκπροσώπου μελών Ε.Τ.Ε.Π. και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με ετήσια θητεία που άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2023 και λήγει την 31η Αυγούστου 2024, εκλέχθηκαν οι κ.κ.:

• Λάμπρος Μπέλλος, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τακτικό Μέλος και
• Ιωάννα Ματσούλη, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας, Αναπληρωματικό Μέλος

 Για την Εφορευτική Επιτροπή
Ο Κοσμήτορας

Ιωάννης Ε. Τζαμτζής