Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Δείτε συνημμένα τον εκλογικό κατάλογο των μελών Ε.ΔΙ.Π. της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.