Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ηπείρου και της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής Π.Ι., διοργανώνει Επιστημονική Συνάντηση με θέμα:

"νεκρόκηποι, νεκρόκηποι, νεκρόκηποι", ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ,

 την 1η Απριλίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 9.00 π.μ., στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου.

 

Η οργανωτική επιτροπή,
Ελένη Γκαστή, Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Φιλολογίας
Βασίλειος Παππάς, Επικ. Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας
Δέσποινα Παπαστάθη, Δρ. Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, Ε.ΔΙ.Π.

 

Επισυνάπτονται η Αφίσα και το Πρόγραμμα.