Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

Ψήφισμα της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής για τον θάνατο του Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ζαχαρία Τσιρπανλή

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκφράζει τη βαθιά οδύνη της για το θάνατο του Ζαχαρία Τσιρπανλή, Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας κατά την περίοδο 1972-1999. Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και αφού άκουσε τον Κοσμήτορα, ο οποίος εξήρε την προσωπικότητα, το ήθος, την ευγένεια, την επιστημονική προσφορά του εκλιπόντος στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και εν γένει στον Ακαδημαϊκό Κόσμο, αποφάσισε να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

Ιωάννινα, 8-3-2023
Ο Κοσμήτωρ

Ιωάννης Ε. Τζαμτζής
Καθηγητής