Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας του Δικαίου, ο κ. Ιωάννης Ε. Τζαμτζής

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 
Η Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας του Δικαίου (Ε.Ε.Ι.Δ.), σε αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν τη Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022, εξέλεξε στο Διοικητικό Συμβούλιό της τον Καθηγητή Ιωάννη Ε. Τζαμτζή, Δρ. Ν., Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το Συμβούλιο, κατά την πρώτη συνεδρία του την Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2022, ανέδειξε παμψηφεί τον κύριο Τζαμτζή Πρόεδρο της Εταιρείας. Αντιπρόεδρος εξελέγη, επίσης παμψηφεί, η κυρία Λυδία Παπαρρήγα - Αρτεμιάδη, Δρ. Ν., Διευθύντρια Ερευνών-Διευθύνουσα στο Κέντρο Ερεύνης Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών (Κ.Ε.Ι.Ε.Δ.).