Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Βυζαντινών Σπουδών εξελέγη ο Καθηγητής κ. Χρήστος Σταυράκος

Κατά τη διάρκεια του 24ου Διεθνούς Συνεδρίου Βυζαντινών Σπουδών, που πραγματοποιήθηκε στη Βενετία (22-27 Αυγούστου 2022), η Γενική Συνέλευση των Eθνικών Aντιπροσωπειών των χωρών, που θεραπεύουν Βυζαντινές Σπουδές, επέλεξε ομόφωνα τον Kαθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Χρήστο Σταυράκο, ως τον νέο Γενικό Γραμματέα της Διεθνούς Ένωσης Βυζαντινών Σπουδών (Association Internationale des Études Byzantines).

Σχετικός σύνδεσμος: https://aiebnet.gr/