Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

Ψήφισμα της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής για το θάνατο του αφυπηρετήσαντα Αναπληρωτή Καθηγητή, Αριστοτέλη Βρέλλη

ΨΗΦΙΣΜΑ


Η Κοσμητεία εκφράζει τη βαθιά οδύνη της για το θάνατο του αφυπηρετήσαντα Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλη Βρέλλη. Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και αφού άκουσε τον Κοσμήτορα ο οποίος εξήρε την προσωπικότητα, το ήθος, την ευγένεια, και τη γενικότερη προσφορά του εκλιπόντος στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αποφάσισε να εκφράσει στην οικογένειά του τα θερμά συλλυπητήριά της και να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην Ιστοσελίδα της Κοσμητείας και του Πανεπιστημίου.

Ιωάννινα, 27-07-2022
Ο Κοσμήτωρ

Ιωάννης Ε. Τζαμτζής