Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ελληνική Φιλοσοφία - Φιλοσοφία των Επιστημών" - Διοργάνωση 1ου Θερινού Σχολείου, "H Διεπιστημονικότητα στη Φιλοσοφία σήμερα"

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη αφίσα και το πρόγραμμα του 1ου Θερινού Σχολείου με θέμα "H Διεπιστημονικότητα στη Φιλοσοφία σήμερα", που διοργανώνει το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ελληνική Φιλοσοφία - Φιλοσοφία των Επιστημών", από τις 8 έως 12 Ιουλίου 2022, στο Ριζάρειο Ίδρυμα στο Μονοδένδρι.