Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

Αποτελέσματα εκλογών ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Kατά την εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε στις 15-06-2022 για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εκλέχτηκαν, (α) ο κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης, Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας, στη θέση του Προέδρου και (β) η κ. Αθανασία Ζωγράφου, Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας, στη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου, με διετή θητεία, για το διάστημα από 01-09-2022 έως και 31-08-2024.

Για την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Ο.Δ.Ε.)

Η Πρόεδρος

Ελένη Καλτσογιάννη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια