Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

Ψήφισμα για το θάνατο της πρώην διοικητικού υπαλλήλου του Τομέα Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Κωνσταντίνας Παπαστεφάνου.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκφράζει τη βαθιά οδύνη της για το θάνατο της πρώην διοικητικού υπαλλήλου του Τομέα Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Κωνσταντίνας Παπαστεφάνου. Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και αφού άκουσε τον Κοσμήτορα, ο οποίος εξήρε την προσωπικότητα, το ήθος, την ευγένεια, και την προσφορά της εκλιπούσης στη Φιλοσοφική Σχολή, αποφάσισε να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην Ιστοσελίδα της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής και του Πανεπιστημίου.

Ιωάννινα, 30-06-2021

Ο Κοσμήτωρ

Ιωάννης Ε. Τζαμτζής

Καθηγητής