Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: τμήματα

Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014 00:00

Τμήμα Φιλοσοφίας (πρώην Τμήμα Φ.Π.Ψ.)

Το Τμήμα Φιλοσοφίας (πρώην Τμήμα Φ.Π.Ψ.) αποτελείται από τους Τομείς Ιστορίας της Φιλοσοφίας και Πρακτικής Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλοσοφίας:

https://philosophy.uoi.gr/

και στην Παλιά Ιστοσελίδα Τμήματος Φ.Π.Ψ. 

http://ppp.uoi.gr/

 

Κατηγορία Δομή
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014 00:00

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας συγκροτείται από τους Τομείς Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων και Λαογραφίας, οι οποίοι απονέμουν τέσσερα αντίστοιχα πτυχία.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας: http://www.hist-arch.uoi.gr/

Κατηγορία Δομή
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014 00:00

Τμήμα Φιλολογίας

Το Τμήμα Φιλολογίας, ιδρυτικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, περιλαμβάνει τους Τομείς Κλασικής Φιλολογίας, Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας και Γλωσσολογίας και απονέμει πτυχίο των τριών ειδικεύσεων του.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας: http://philology.uoi.gr/

Κατηγορία Δομή