Το Τμήμα Φ.Π.Ψ. αποτελείται από τους Τομείς Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας και χορηγεί πτυχία των τριών ειδικεύσεων.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας: http://ppp.uoi.gr/

Κατηγορία Δομή
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014 00:00

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας συγκροτείται από τους Τομείς Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων και Λαογραφίας, οι οποίοι απονέμουν τέσσερα αντίστοιχα πτυχία.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας: http://www.hist-arch.uoi.gr/

Κατηγορία Δομή
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014 00:00

Τμήμα Φιλολογίας

Το Τμήμα Φιλολογίας, ιδρυτικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, περιλαμβάνει τους Τομείς Κλασικής Φιλολογίας, Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας και Γλωσσολογίας και απονέμει πτυχίο των τριών ειδικεύσεων του.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας: http://philology.uoi.gr/

Κατηγορία Δομή