Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

Τμήμα Φιλοσοφίας (πρώην Τμήμα Φ.Π.Ψ.)

Το Τμήμα Φιλοσοφίας (πρώην Τμήμα Φ.Π.Ψ.) αποτελείται από τους Τομείς Ιστορία της Φιλοσοφίας και Πρακτική Φιλοσοφία και Παιδαγωγική.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλοσοφίας:

https://philosophy.uoi.gr/

και στην Παλιά Ιστοσελίδα Τμήματος Φ.Π.Ψ. 

http://ppp.uoi.gr/