Τμήμα Φιλοσοφίας (πρώην Τμήμα Φ.Π.Ψ.)

Το Τμήμα Φιλοσοφίας (πρώην Τμήμα Φ.Π.Ψ.) αποτελείται από τους Τομείς Ιστορίας της Φιλοσοφίας και Πρακτικής Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλοσοφίας:

https://philosophy.uoi.gr/

και στην Παλιά Ιστοσελίδα Τμήματος Φ.Π.Ψ. 

http://ppp.uoi.gr/