Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2017-2018 Κύριο

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2017-2018 Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2017-2018

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018, όπως εγκρίθηκε απο την υπ. αρ 186/26-7-2017 συνεδρία της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Συνημμένα με το σχετικό υπόμνημα.