Περιοδικό "Ο κόσμος της εργασίας"

Δημοσιεύτηκε το 4ο τεύχος του on line περιοδικού "Ο κόσμος της εργασίας" που αποτελεί έκδοση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τμήματος  Ιστορίας - Αρχαιολογίας.

Το περιοδικό, «Ο Κόσμος της Εργασίας» αποτελεί μια προσπάθεια διεπιστημονικής προσέγγισης της εργασίας.   Είναι ανοιχτό στην εθνογραφική, ανθρωπολογική, ιστορική και κοινωνιολογική έρευνα και διαθέσιμο για τη δημοσίευση σχετικών πρωτότυπων άρθρων και εργασιών, μετά από έγκριση από τη Συντακτική Επιτροπή και τους συνεργάτες του .Όλα τα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Περιοδικού.

Περιοδικό «Ο κόσμος της Εργασίας»:
http://kosmos-ergasias.unit.uoi.gr

Εκδότης: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
ISSN: 2241- 7869

Υπεύθυνη Έκδοσης και Ύλης: Κωνσταντίνα Μπάδα,
Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων