Βεβαιώσεις συμμετοχής στην Ημερίδα: DOCERE ET DISCERE...! ΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αναδρομές - Προτάσεις - Προοπτικές

Σας ενημερώνουμε ότι, οι φοιτητές που παρακολούθησαν τις εργασίες της ημερίδας με θέμα: «DOCERE ET DISCERE...! ΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αναδρομές - Προτάσεις - Προοπτικές», η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17-5-2017 και ώρα 17:00, στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλίοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μπορούν να παραλάβουν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις από τη Γραμματεία της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Απο τη Γραμματεία της Κοσμητείας