-Διάλεξη του Αναπληρωτή Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κυρίου Θανάση Σφήκα