-Διάλεξη του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης κυρίου Μιχαήλ Δαμανάκη