Κοπή πίτας της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής για το έτος 2017

Μερικές στιγμές από την κοπή της πίτας της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.