-Διάλεξη του συγγραφέα κυρίου Μιχάλη Σπέγγου Κύριο