-Ημερίδα μνήμης και στοχασμού για τη γενοκτονία των Εβραίων Κύριο