ΨΗΦΙΣΜΑ

Ψήφισμα της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής για τον θάνατο του Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Κώστα Στεργιόπουλου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκφράζει τη βαθιά οδύνη της για το θάνατο του Ομότιμου Καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής, Κώστα Στεργιόπουλου. Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και αφού άκουσε την Κοσμήτορα, η οποία εξήρε την προσωπικότητα, το ήθος, την ευγένεια, την επιστημονική προσφορά του εκλιπόντος στο Τμήμα Φιλολογίας, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και εν γένει στον Ακαδημαϊκό Κόσμο, αποφάσισε να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

Ιωάννινα, 11-1-2016

Η Κοσμήτωρ

Κατερίνη Λιάμπη

Καθηγήτρια