ΨΗΦΙΣΜΑ

Ψήφισμα της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής για το θάνατο της αφυπηρετησάσης Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Σπυριδούλας Κοντορλή - Παπαδοπούλου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκφράζει τη βαθιά οδύνη της για το θάνατο της αφυπηρετησάσης Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ιωαννίνων Σπυριδούλας Κοντορλή - Παπαδοπούλου.

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και αφού άκουσε την Κοσμήτορα, η οποία εξήρε την προσωπικότητα, το ήθος, την ευγένεια, την επιστημονική προσφορά της εκλιπούσης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και εν γένει στον Ακαδημαϊκό Κόσμο, αποφάσισε να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

Ιωάννινα, 26-2-2015

Η Κοσμήτωρ

Κατερίνη Λιάμπη

Καθηγήτρια