Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ SCOPUS

 

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με ομόφωνη απόφασή της κατά τη Συνεδρία της 3ης Μαΐου 2022, δίδει στη δημοσιότητα ανακοίνωσή της. [Στη Συνεδρίαση μετείχαν οι: Καθηγητής Ιωάννης Ε. Τζαμτζής, Κοσμήτωρ, Καθηγητής Αλέξανδρος Αλεξάκης, Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας, Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας Βλαχόπουλος, Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Καθηγήτρια Γκόλφω Μαγγίνη, Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Αντιγόνη Σαμίου, Εκπρόσωπος Μελών ΕΔΙΠ].

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων επισημαίνει τα κάτωθι, σχετικά με την ποσοτική αποτίμηση των δημοσιεύσεων των διδασκόντων της Σχολής σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης Scopus και τα παρόμοια λειτουργούντα συστήματα:
Στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, θεραπεύονται, όπως παντού στον κόσμο, οι καλούμενες «Βασικές Επιστήμες», τη θεμελιώδη αξία των οποίων η Δύση γνωρίζει από την εποχή του trivium στα μεσαιωνικά Πανεπιστήμιά της. Ουδέν πρόσχημα δικαιολογεί τη χρήση μόνον ενός συγκεκριμένου συστήματος για την καταχώρηση και αξιολόγηση του ερευνητικού έργου των διδασκόντων προς πιστοποίηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), γενικά.
Οφείλουμε να διεκδικήσουμε τη θέση μας στη σύγχρονη έρευνα, απαιτώντας να καταγράφονται πλήρως οι εκπονημένες στα Ελληνικά εργασίες και τα γραμμένα σε ξένη γλώσσα ερευνητικά μελετήματα των διδασκόντων στα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Είναι κρίσιμης σημασίας να μην καθίστανται ανεύρετοι επιστήμονες του Ελληνικού Πανεπιστημίου εκείνοι οι οποίοι επέλεξαν να συγγράψουν στη μητρική τους γλώσσα αλλά και στα Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά ή και άλλες ευρύτατα διαδεδομένες γλώσσες στον ακαδημαϊκό χώρο. Πολλοί απ’ αυτούς τους πανεπιστημιακούς χαίρουν αδιαμφισβήτητα υψηλού κύρους και τα πορίσματα των εργασιών τους έχουν μεγάλη επιρροή (impact factor) στην έρευνα διεθνώς.
Επισημαίνουμε ότι το Scopus, ως σύστημα αξιολόγησης και ακαδημαϊκής πιστοποίησης δημοσιευμάτων, καθώς και παρεμφερή προς αυτό συστήματα αξιολόγησης, αφορούν αποκλειστικά ή κυρίως επιστημονικά περιοδικά και δεν καλύπτουν το ευρύ πεδίο των δημοσιευμάτων άλλου τύπου, μέσω των οποίων παράγεται η γνώση και διεξάγεται η έρευνα εντός των κλάδων του επιστητού που θεραπεύουν οι ανθρωπιστικές επιστήμες διεθνώς (επιστημονικές μονογραφίες, σώματα επιστημονικών σειρών, συλλογικοί και τιμητικοί τόμοι κ.λπ.).
Η Σχολή μας, τέλος, καταθέτει την προθυμία της να μετάσχει μιας εθνικής επιτροπής, η οποία θα καταγράψει επακριβώς το μείζον αυτό ακαδημαϊκό πρόβλημα και θα προτείνει τη θεραπεία του, εισηγούμενη, ειδικά για τις ανθρωπιστικές επιστήμες, τη δημιουργία ενός νέου διεθνούς συστήματος αξιολόγησης με ποιοτικό χαρακτήρα, σε συνεργασία με άλλες χώρες οι εθνικές και τοπικές γλώσσες των οποίων συνιστούν αναπόσπαστο λειτουργικό σύστημα αναγνωρισμένων κλάδων του επιστητού.