Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑ

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Εκφράζουμε τη θλίψη μας για τον θάνατο του Καρόλου Παπούλια, Ηπειρώτη πολιτικού και σημαντικότατου δημόσιου άνδρα, δύο φορές εκλεγέντος στο αξίωμα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ο Κάρολος Παπούλιας είχε αναγορευθεί το 2007, Επίτιμος Διδάκτωρ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η Κοσμητεία συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση όπου ομόφωνα εξάρθηκε η προσωπικότητα, το ήθος, το αδούλωτο δημοκρατικό φρόνημα του εκλιπόντος και το γνήσιο ενδιαφέρον το οποίο έδειξε για το Πανεπιστήμιο της γενέτειράς του. Αποφασίσθηκε να εκφρασθούν θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

Ιωάννινα, 26-12-2021
Ο Κοσμήτωρ

Ιωάννης Ε. Τζαμτζής
Καθηγητής