Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

Ανακοίνωση έκδοσης διεθνούς συλλογικού τόμου με τίτλο, "BIBLIOPHILOS"

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής έχει την τιμή να ανακοινώσει, ότι εξεδόθη διεθνής συλλογικός τόμος με τίτλο, "BIBLIOPHILOS",

προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

κ. Κωνσταντίνου Ν. Κωνσταντινίδη.