Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 6 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 – 12.30, για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. α) στην Κοσμητεία και β) στη Γενική Συνέλευση της Φιλοσοφικής Σχολής, εκλέχθηκαν:

α) στην Κοσμητεία, Τακτικό Μέλος η κ. Δέσποινα Παπαστάθη του Τμήματος Φιλολογίας και Αναπληρωματικό Μέλος η κ. Αντιγόνη Σαμίου του Τμήματος Φιλολογίας,
β) στη Γενική Συνέλευση της Σχολής, Τακτικό Μέλος η κ. Αντιγόνη Σαμίου του Τμήματος Φιλολογίας και Αναπληρωματικό Μέλος ο κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος του Τμήματος Φιλολογίας, για θητεία δύο ετών από 1-12-2021 έως και 30-11-2023.