Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 6 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 – 10.00, για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. α) στην Κοσμητεία και β) στη Γενική Συνέλευση της Φιλοσοφικής Σχολής, εκλέχθηκαν:
α) στην Κοσμητεία, Τακτικό Μέλος ο κ. Λάμπρος Μπέλλος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Αναπληρωματικό Μέλος η κ. Ιωάννα Ματσούλη του Τμήματος Φιλολογίας,
β) στη Γενική Συνέλευση της Σχολής, Τακτικό Μέλος ο κ. Λάμπρος Μπέλλος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Αναπληρωματικό Μέλος η κ. Ιωάννα Ματσούλη του Τμήματος Φιλολογίας, για θητεία δύο ετών από 1-12-2021 έως και 30-11-2023.