Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π.
ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Ιωάννινα, 23 Σεπτεμβρίου 2021

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανακηρύσσουμε υποψηφίους για εκπρόσωπο (Τακτικό και Αναπληρωματικό Μέλος):

α) στη Γενική Συνέλευση της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλο του Ιωάννη, του Τμήματος Φιλοσοφίας, και την κ. Αντιγόνη Σαμίου του Χαράλαμπου, του Τμήματος Φιλολογίας, καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας.

β) στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλο του Ιωάννη, του Τμήματος Φιλοσοφίας, την κ. Δέσποινα Παπαστάθη του Νικολάου, του Τμήματος Φιλολογίας, και την κ. Αντιγόνη Σαμίου  του Χαράλαμπου, του Τμήματος Φιλολογίας, καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 6 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη, ώρα 11:30-12:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής (Μεταβατικό Κτήριο, 2ος όροφος, γραφείο Γ322) και σε περίπτωση που χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία, την ίδια ημέρα, ώρα 13:00-14:00, στον ίδιο χώρο.

Η Εφορευτική Επιτροπή
ΖΕΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΕΓΡΗ ΑΘΗΝΑ