Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 30 Ιουνίου 2021, για την ανάδειξη Πρόεδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με διετή θητεία από 1-9-2021 έως και 31-8-2023 και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την εκλογική διαδικασία, εκλέχθηκε Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας, η Καθηγήτρια κ. Γκόλφω Μαγγίνη του Ευσταθίου.
Για τη αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου δεν υπεβλήθη υποψηφιότητα.

Επισυνάπτεται το πρακτικό εκλογής.