Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 29 Ιουνίου 2021, για την ανάδειξη Πρόεδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με διετή θητεία από 1-9-2021 έως και 31-8-2023 και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την εκλογική διαδικασία, εκλέχθηκαν:
1. Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ο κ. Ανδρέας Βλαχόπουλος του Γεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής
2. Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, η κ. Μαριλένα Παπαχριστοφόρου του Ματθαίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

Επισυνάπτεται το πρακτικό της εκλογής.