Ανακοινώσεις

Εικόνες

Ψήφισμα της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για το θάνατο της Ευρύκλειας Χήτα, πρ. Μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΨΗΦΙΣΜΑ
Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκφράζει τη βαθιά οδύνη της για το θάνατο της Ευρύκλειας Χήτα, πρ. Μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του Τομέα Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και αφού άκουσε τον Κοσμήτορα, ο οποίος εξήρε την προσωπικότητα, το ήθος και την ευγένεια της εκλιπούσης, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι: «η Ευρύκλεια ανήκε στη γενιά εκείνη των υπαλλήλων που συνύφανε μαζί με τα μέλη τα ΔΕΠ το λειτουργικό πλέγμα του ανθρώπινου δυναμικού της Φιλοσοφικής Σχολής, από τη δεκαετία του 1970 και εντεύθεν. Επί πολλά χρόνια Γραμματεύς του Τομέα Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, μέχρι τη συνταξιοδότησή της, η Ευρύκλεια άφησε ανεξίτηλη την ανάμνηση ενός ανθρώπου και υπαλλήλου με μεγάλη καλοσύνη ψυχής και ευθύτητα χαρακτήρα. Πέρα και πάνω από συνεργάτιδα, μας έκαμε την τιμή να είναι Φίλη μας».
Η Κοσμητεία αποφάσισε να εκφράσει στην οικογένειά της τα θερμά συλλυπητήριά της και να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην Ιστοσελίδα της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.


Ιωάννινα, 27-1-2021
Ο Κοσμήτωρ

Ιωάννης Ε. Τζαμτζής