Ανακοινώσεις

Εικόνες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Στις εκλογές που διεξήχθησαν την 21η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη, και ώρα 9.00-14.00, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με διετή θητεία, από 1-9-2020 έως και 31-08-2022, εκλέχθηκε στο αξίωμα του Προέδρου ο κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης, Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας και στο αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου η κ. Αθανασία Ζωγράφου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Επισυνάπτονται τα πρακτικά της εκλογής από την Εφορευτική Επιτροπή.