Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Επισυνάπτεται η σχετική ανακήρυξη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.