Ανακοινώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων

Εικόνες

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΑΙΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Παρακαλούμε ανατρέξτε στο συνημμένο αρχείο για τον ορισμό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.